Regulamentul campaniei “ALTDORF TEHNIK TE CINSTESTE”
Data: 31.05.2016

ALTDORF  TEHNIK TE CINSTESTE

“Cinste lor, cinste meseriasilor!”

 

 

 

 

Regulamentul campaniei

 

CAPITOLUL 1 – DATE GENERALE

 

Campania “ALTDORF TEHNIK TE CINSTESTE“ constă într-o ofertă promoţională care se adresează consumatorului final. Promoţia este organizată şi se desfășoară pe întreg judetul Vrancei. Organizatorul promoției este SC ALTDORF TEHNIK SRL, cu sediul in Campineanca , jud. Vrancea, Nr. Reg. Com. J39/722/2008, C.U.I RO 24211269.

 

CAPITOLUL 2 – PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

 

Campania promoțională se desfășoară între 01 – 30 Iunie 2017.

 

CAPITOLUL 3 – DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Promoţia este deschisă tuturor consumatorilor rezidenţi din România cu vârsta peste 18 ani care acceptă condiţiile prezentului Regulament şi respectă mecanismul promoţiei.

Angajații Organizatorului și ai companiilor de distribuție (inclusiv en-gros) implicate în Promoție, precum şi membrii familiilor acestora, nu pot participa la promoţie. Prin participarea la Promoţie, indiferent de modalitatea tehnică, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului Oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestuia.

Nu se acorda premiile pentru contractele cu discount sau cu plata la termen.

 

CAPITOLUL 4 – MECANISMUL PROMOȚIEI

 

Pentru a participa la promoţia “ALTDORF TEHNIK TE CINSTESTE “, consumatorii trebuie să cumpere cel putin un produs participant.

Produsele participante sunt: Baumit Baumacol FlexUni, Baumit Baumacol ProPlus, Baumit Divina Professionell 16 Kg, Baumit Divina Professionell 25 Kg, Baumit FeinPutz, Baumit FeinPutz Aussen, Baumit FinoBello, Baumit FinoGrande, Baumit Ratio Glatt, Baumit Nivello Duo, Baumit Nivello Quattro, Baumit Divina Eco 25 Kg, Baumit Divina Classic 16 Kg, Baumit Divina Classic 25 Kg, Baumit GlemaBrillant, Baumit StarContact White, Baumit OpenContact, Baumit MultiWhite, Baumit Beton, Baumit BetonKontakt 20 Kg, Baumit FlexMarmor, Baumit TiefenGrund 12 Kg, Baumit Divina Latex 15L.

La fiecare produs participant cumparat, clientul primeste o bere gratis, exceptie facand Baumit Divina Professionell 25 Kg, Baumit Divina Classic 25 Kg, Baumit BetonKontakt 20 Kg, Baumit TiefenGrund 12 Kg si Baumit Divina Latex 15 L pentru care clientul primeste 2 beri gratis.

Orice participant trebuie să îndeplinească condiţiile de la capitolul Dreptul de participare. Factura/Bonul fiscal de achiziţie corespunzătoare produsului cumpărat trebuie păstrată pentru control şi validare în original.

Produsele participante la promotie, odata cumparate, nu se returneaza!

 

CAPITOLUL 5 – PREMIILE OFERITE

 

În cadrul promoției “ALTDORF TEHNIK TE CINSTESTE “ se oferă 480 doze de bere Timisoreana în valoare totală 1059.58 RON cu TVA.

 

CAPITOLUL 6 – VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR OFERITE

 

Validarea unui premiu se face pe baza bonului fiscal de casă sau a facturii pe care apare produsul participant achizitionat in perioada promotiei.

Premiile constând în doze de bere gratuite se vor acorda instant, în momentul prezentării facturii/bonului fiscal de achiziţie corespunzătoare produsului cumpărat, in magazinul de unde au fost cumpărate produsele  participante la Promoţie.

Premiile constând în doze gratuite nu se pot preschimba în bani.. Posesorul unei facturi câștigătoare trebuie să facă dovada că are vârsta peste 18 ani.

 

 

CAPITOLUL 7 – PUBLICAREA REGULAMENTULUI OFICIAL

 

Regulamentul concursului va fi publicat pe website-ul www.altdorftehnik.ro. De asemenea, Organizatorul se obligă să facă publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate pe același website. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe website-ul amintit mai sus.

 

CAPITOLUL 8 –  ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A PROMOŢIEI

 

(1) Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Promoţie.

(2)  Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente.

(3)  În situaţiile avute în vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul este exonerat de orice răspundere faţă de participanţii la Promoţie.

 

CAPITOLUL 9 – LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ.

 

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu dreptul comun, de la sediul Organizatorului.

(2)  Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare până la data de 30 Iunie 2015, inclusiv. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

(3) Legea aplicabilă este legea română.

 

 

SC ALTDORF TEHNIK SRL Focşani